Su döngüsü

Su döngüsü, ingilizce water cycle demektir. Dünyada Havadan sonra en ihtiyacımız olan madde SU. Su dünyada yok olmuyor belirli aşamalarla devamlı dünyamızda yer değiştiriyor.  Kreş, anaokulu, ana sınıfı ve ilkokulda eğitimi verilmeye başlanan en önemli konudur. Yaşamımızın temeli suya dayanmaktadır, su yoksa hayatta olmayacaktır. Dünyamızdaki suyun nasıl dönüşüm sağladığını öğrenmeliyiz.

Su döngüsü nedir ?

Dünyada madde döngüleriyle yaşamın devamlılığını sağlayan bir döngü vardır. Su döngüsü de oksijen döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü gibi bu değişimin bir parçasıdır.

Suyun(H2O) yer küre, su küre ve atmosfer arasında buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, akış gibi adımlarından geçerek devamlı bir döngü halinde bulunma olayına Su Döngüsü denir.  Bununla birlikte hidrolojik döngü adıyla da bilinen su döngüsü, iklimsel olayları ve hayatın sürekliliğini belirleyen temel nedenlerden biridir.

Su katı, sıvı ve gaz olmak üzere doğada 3 farklı fiziksel halde bulunur. Donmuş buzul denizleri, okyanuslar, ırmaklar, tatlı sular, su buharı, yağmur, bulut gibi formlar da bulunan su; yer altı, yer yüzü ve atmosfer arasında sürekli bir dönüşüm halindedir.

Su Döngüsü Aşamaları Şeması Nedir
Su Döngüsü Aşamaları Şeması Nedir

Su döngüsü aşamaları nelerdir?

Temel olarak 6 aşamada değerlendirebiliriz.

1.Buharlaşma: Suyun sıva fazdan gaz fazına geçmesidir. Buharlaşan su atmosferde bulutları oluşturur. Yüzey suları çok geniş yer kapladığından Dünya’da sürekli çok büyük miktarda su buharlaşmaktadır.

2.Terleme: Dünyadaki Bitkilerin(ağaçlar, buğdaylar, çiçekler v.b.) yüzeyinden su kaybı yaşanmasıdır. Bu da buharlaşmanın bir diğer çeşididir.

Gökyüzündeki su %90 buharlaşma, %10 terleme nedeniyle meydana gelir.

3.Yoğunlaşma: Havadaki su buharının havanın soğuması ile  tekrar sıvı hale geçmesidir.

4.Yağış: Yoğunlaşan suyun yağmur, kar, dolu yağışı olarak farklı  formlarda dünyaya dönmesidir.

5.Yüzeysel akış: Suyun dünyada üzerinde hareket etmesidir. Eğim(yer şekilleri) yüzeysel akış için önemli bir etkendir. Yağışlarla yeryüzüne dönen su yüzeysel akış sayesinde büyük su kütlelerine(deniz, ırmak, yer altı suları, baraj v.b.) birleşir..

6.Yer altı akışı: Yer altında bulunan suyun topraktan ve çeşitli kanallardan geçerek toprak altına sızmasıdır.

Bütün bu adımlar suyun dönüşümünü sağlar ve hareketli bir iklim ortamı oluşturur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir