Su döngüsü

Su döngüsü, ingilizce water cycle anlamına gelir. Dünyada Havadan sonrasında en ihtiyacımız olan madde SU. Su dünyada yok olmuyor belirli aşamalarla sürekli dünyamızda yer değiştiriyor.  Kreş, anaokulu, ana sınıfı ve ilkokulda eğitimi verilmeye başlanan en mühim mevzudur. Yaşamımızın temeli suya dayanmaktadır, su yoksa hayatta olmayacaktır. Dünyamızdaki suyun iyi mi dönüşüm sağladığını öğrenmeliyiz. Su tasarrufu konusunda öğrenciler ve vatandaşlarımızda dikkat etmeli kamu spotları ile devamlı insanlar bilgilendirilmelidir.

Su döngüsü nedir ?

Dünyada madde döngüleriyle yaşamın devamlılığını elde eden bir döngü vardır. Su döngüsü de oksijen döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü şeklinde bu değişimin bir parçasıdır.

Suyun(H2O) yer küre, su küre ve atmosfer içinde buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, akış şeklinde adımlarından geçerek sürekli bir döngü halinde bulunma vakasına Su Döngüsü denir.  Bununla beraber hidrolojik döngü adıyla da malum su döngüsü, iklimsel vakaları ve yaşamın sürekliliğini belirleyen temel nedenlerden biridir.

Su katı, sıvı ve gaz olmak suretiyle doğada 3 değişik fizyolojik halde bulunur. Donmuş buzul denizleri, okyanuslar, ırmaklar, tatlı sular, su buharı, yağmur, bulut şeklinde formlar da bulunan su; yer altı, yer yüzü ve atmosfer içinde devamlı bir dönüşüm halindedir.

Aşağıdaki resimde şema olarak resim olarak görebilirsiniz.

Su Döngüsü Aşamaları Şeması Nedir
Su Döngüsü Aşamaları Şeması Nedir

Su döngüsü aşamaları nedir?

Temel olarak 6 aşamada değerlendirebiliriz.

1.Buharlaşma: Suyun sıva fazdan gaz fazına geçmesidir. Buharlaşan su atmosferde bulutları oluşturur. Yüzey suları bol geniş yer kapladığından Dünya’da devamlı bol büyük oranda su buharlaşmaktadır.

2.Terleme: Dünyadaki Bitkilerin(ağaçlar, buğdaylar, çiçekler v.b.) yüzeyinden su kaybı yaşanmasıdır. Bu da buharlaşmanın bir öteki çeşididir.

Gökyüzündeki su %90 buharlaşma, %10 terleme sebebiyle meydana gelir.

3.Yoğunlaşma: Havadaki su buharının havanın soğuması ile  yeniden sıvı hale geçmesidir.

4.Yağış: Yoğunlaşan suyun yağmur, kar, dolu yağışı olarak değişik  formlarda dünyaya dönmesidir.

5.Yüzeysel akış: Suyun dünyada üstünde hareket etmesidir. Eğim(yer şekilleri) yüzeysel akış için mühim bir etkendir. Yağışlarla yeryüzüne dönen su yüzeysel akış yardımıyla büyük su kütlelerine(deniz, ırmak, yer altı suları, baraj v.b.) birleşir..

6.Yer altı akışı: Yer altında bulunan suyun topraktan ve çeşitli kanallardan geçerek toprak altına sızmasıdır.

Tüm bu adımlar suyun dönüşümünü sağlar ve hareketli bir iklim ortamı oluşturur.

Video olarak anlatımı aşağıdadır.

Kreş anaokulu ve anasınıfındaki çocuklarımıza döngüyü nasıl anlatmalıyız?

Basit Su Döngüsü Deneyi

Öğrencilerim bulutların ve yağmurun nasıl oluştuğunu anlamaları için bir çok soru sordu. Bende her defasında anlayabilecekleri şekil de onlara anlatmaya çalıştım. Oldukça ilgilerini çeken su döngüsünü, basit bir deneyle onlara öğretmek istedim. Bunun deney  için şeffaf bir poşetin üstüne deniz, güneş, bulut ve yağmur damlaları çizdim. Döngüyü ok işaretleri ile belirttim. Döngü işaretleri için pastel boya kullandık. Şeffaf poşetin içine bir miktar su koyduk. Ağzını selo bant ile bantladık, yine bant yardımıyla güneş ışıklarını gören bir yere cama monte ettik. Torbayı incelemeleri için ortada bıraktım. Bir kaç saat sonra torbanın içi su buharı oluşmaya başladı ve nemin arttığı yerlerde damlacıklar oluştu. Su buharı tanecikleri yerleri göstererek, ” Poşetin ağzı açık olsaydı bu su tanecikleri  havaya yükselip bulut oluşturacaktı.”  Denizlerde ve göllerde ne kadar çok su olduğunu hatırlatarak bulutların nasıl oluştuğunu tekrar açıkladım. Su damlacıkları göstererek, onların da yağmur taneleri olduğunu  açıkladım. Bu döngü deneyi çocukları çok şaşırttı. Çok fazla ilgilerini çekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir