İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı. Bir firmada emek verme yapmak istiyorsunuz. Örnek elektrik alt yapısında bir kaç prize bakacaksınız. O firmanın ISG ve İş yeri Doktorlarından onay almadan yapamazsınız.

Hatta korona virüs salgını sebebiyle HES KODU da beyan etmelisiniz.

İş yeri İş güvenliği uzmanları ve işçiler için Geçici Görevlendirme Yazısı internette bulmak mümkün değil. Aşağıda paylaşıyorum, İsteyen yazıyı kopyalayıp word/power point atsın. İsteyen word şeklinde hazır indirsin.

İSG uzmanları ve doktorlar bir oldukça belge ve evrak istemektedir. Emek harcama yapma isteyen her şirket emek verme yapacağı şirkete sıhhat raporu, sgk bilgilerini v.b.  belgeleri vermek zorundadır. Şirket İş salığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri doktoru bu belgeleri inceler.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BELGESİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZISI İndir. Belgeyi Worde yapıştırıp çıktı alabilirsiniz.

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZISI 

Aşağıdaki kimlik detayları yazan personel/personellerimiz, …………………………………………………………………………………………………………….. İş yerinde,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… işler için,  …… /…… /2017  – …… /…… /2017  tarihleri içinde göreve getirilmiştir. Geçici görevli personellerin, SGK kayıtlarının bulunduğunu, meydana getirilen işe uygun sıhhat raporunun bulunduğunun, mesleki eğitim sertifikasının alındığının, lüzumlu iş güvenliği eğitimlerinin verildiğini, işi gereği gerekseme duyacağı kişisel koruyucu donanımının teslim edilip, emek verme esnasında kullanmasının sağlanacağını taahhüt ederiz. Geçici görevdeki işyerinde görevdeki işyeri de gerek dikkatsizlik, gerekse dikkatsizlikten yada ehliyetsiz personel çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve meslek hastalıklarından dolayı şirketinize ve/yada 3. Kişilerin mallarına ya/yada canlarına verilebilecek tüm maddi ve içsel zararlardan görevli olduğumuzu kabul, beyan ve  taahhüt ederiz.

4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan tüm yönetmelikler, tüzükler ve toplumsal sigortalar kanunu’ndaki ilgili hükümlerden dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluğa karşı direkt, işletme yönetimince ve yönetimsel makamlarca verilecek tüm cezalardan bizzat görevli olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı
İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

İş Güvenliği ve Salığı İçin İstenen Evraklar Sıralaması 

Çalışan Adı – Soyadı           T.C. Numarası                       Çalışan İmzası

 

—————————          ———————                     ———————-

—————————          ———————                     ———————-

—————————          ———————                     ———————-

—————————          ———————                     ———————-

 

Şirket Yetkilisi

Adı Soyadı          :

Kaşe ve İmza      :

Telefon                : 

Mail                     :

Şirket Kaşesi Zorunludur.

 

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı
İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

İş Güvenliği ve Salığı İçin İstenen Evraklar Sıralaması Aşağıdaki Gibidir;

 • Çekince grubuna gore alınacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgesi: (a) Azca tehlikeli işyerleri için minimum 8 saat,b) Tehlikeli işyerleri için minimum 12 saat,c) Oldukça tehlikeli işyerleri için minimum 16 saat olarak her çalışan için ayrı düzenlenmesi, bu belgelerde, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, vazife unvanı, eğitimin mevzuları, süresi, isg yazman sistemi üstünde ataması yapılmış olan iş güvenliği ve işyeri hekimi tarafınca verilmesi ve eğitimi verenin adı, soyadı, vazife unvanı, sertifika numarası, imzası ve eğitimin zamanı yer almalıdır.)
 • Uzman, doktor iş sağlığı ve güvenliği yazman atamaları.  (Güncel çalışan sayısına gore yapılmış olan atamaların İSG yazman sistemi üstünden alınmış yeni tarihindeki sözleşmenin,uzman, işyeri hekimi, işveren,eğer osgb firmasından hizmet alınıyor ise OSGB yetkilisi tarafınca imzalı olmalıdır. Değişik sgkların olması durumda her sgk için ayrı olarak atamaların yapılması ve evrakların bu kapsamda paylaşılması gerekmektedir.)
 • Yapılacak işe ilişkin risk değerlendirmesi. (Yapılacak işe ilişkin risk değerlendirmesinin hazırlanması, risk değerlendirmesi yönetmeliğinde belirtilmiş olan içerikleri içermeli ve risk değerlendirme ekibi tarafınca imzalı olmalıdır.)
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği talimatnamesi. (Her personel için ayrı hazırlanmalı, işveren kaşe bilgisi, imzası, tarih bilgisi ve çalışan adı, soyadı, imzası olmalıdır.)
 • Tehlikeli ve oldukça tehlikeli işlerde çalışmak için lüzumlu olan mesleki yeterlilik belgesi. ( MEB onaylı olarak alınmış mesleki eğitim setifikası olmalıdır. Sertifika üstünde bulunan numara ile sistemden kontrolleri tarafımızca yapılmaktadır.)
 • Hususi yapılacak işler var ise bu işi meydana getirecek olan personellerin sertifikaları. (Yüksekte emek verme, kaynak şeklinde işler için vb.) ( MEB onaylı olarak alınmış mesleki eğitim setifikası olmalıdır. Sertifika üstünde bulunan numara ile sistemden kontrolleri tarafımızca yapılmaktadır.)
 • İskele kurulacaksa ,iskele kurulum talimatı. (İskele kurulumu yapılacağı ya da yapılmayacağının tarafımıza yazılı bildiriminin yapılması, iskele kurulumu yapılacak ise iskele kurulum emirinin işveren ve iskele kurulumu meydana getirecek olan personel tarafınan imzalı olması gerekmektedir.)
 • Yapacakları işe uygun kişisel koruyucu donanım zimmet raporu. ( Yapılacak işe uygun verilmiş olan kişisel koruyucu donanımların adları, tane detayları, verilmiş oldukları tarih ile belirtilmesi, her çalışan için ayrı olarak hazırlanması çalışan ve işveren tarafınca karşılıklı imzalı olması gerekmektedir.Yeni tarihindeki olarak düzenlenmesi gerekmektedir. )
 • İş Güvenliği ve Salığı İçin İstenen Evraklar Sıralaması 

 • Geçici vazife ile geliniyorsa geçici görevlendirme belgesi. (Geçici görevlendirme belgelerinde her çalışan için ayrı olarak hazırlanması, personellerin şu anda çalışmış olduğu işyeri detayları, görevlendirme ile geldikleri adres bilgisi, vazife tanımları, emek verme tarih aralığı belirtilmesi, çalışan ve işveren tarafınca karşılıklı imzalı tarih bilgili olması gerekmektedir. )
 • Çalışacakların son aya ilişkin işyerinden alacağı toplumsal güvenlik kurumu hizmet döküm sıralaması.(Son aya ilişkin firmanın hizmet döküm sıralaması, yeni işe girişi olanların ise işe giriş bildirgelerinin iletilmesi gerekmektedir.)
 • Kullanılan iş ekipmanlarına ilişkin kullanım talimatları. (Kullanılan tüm iş ekipmanları ile ilgili olarak talimatların olması her personel için ayrı hazırlanmalı, işveren kaşe bilgisi, imzası, tarih bilgisi ve çalışan adı, soyadı, imzası olmalıdır.)
 • Kullanılacak iş makinalarının periyodik denetim formları. ( İş ekipmanları yönetmeliğinde belirtilmiş olan ekipmanların periyodik denetim formları, el aletleri, merdiven şeklinde olan ekipmanların ise şirket yetkilileri, iş güvenliği uzmanları tarafınca gözle muayenelerinin yapılması, formlarının hazırlanması, uygunluğunun / uygunsuzluğunun belirtilerek imzalı olarak raporlanması sağlanmalıdır.)
 • Sıcak emek verme yapılacak ise sıcak emek verme talimatı ve lüzumlu kişisel koruyucu donanımlar ile yangın söndürme tüpü, yangın battaniyesi şeklinde malzemeler. (Kaynak işi şeklinde işler için, hususi kişisel koruycular ve yangın söndürme sistemlerinin tam olarak yanında getirilmesi ve evraklar ile beyan edilmesi )
 • Kimlik detayları ( kimlik bilgisi yada yeterlik bilgisi olmalıdır.İşe başlarken girişlerde ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 • Covid-19 pandemisi süresince girişlerde HES Kodu beyanı (Sistemden denetim edilerek emek verme alanına girişe izin verilecektir)
 • Çalışabilirlik sıhhat uygunluk raporu (Firmanın işyeri hekimi tarafınca son bir ayda düzenlenen sıhhat uygunluk raporu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir