Fiziğin Doğası ve Alt Dalları

Fiziğin Doğası ve Alt Dalları, Fizik doğada gerçekleşen vakaları, doğada bulunan maddeleri ve onların özelliklerini, bu maddelerin tabiat vakalarıyla etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İncelediği tabiat vakaları örnek vermek istersek Şimşek Çarpmasını, Gökkuşağı oluşumunu, Depremler benzer biçimde tabiat vakalarını örnek verebiliriz.

Fizik insanlık var olduğundan beri vardır. İnsanlar ilk olarak çevrelerinde gelişen tabiat vakalarını merak etmiş ve onları açıklamaya çalışmıştır.

Şimdi sizlere fiziğin alt dallarını kısa ve öz bir halde anlatmaya başlıyorum;

Fiziğin Doğası

Fizik biliminin alt dalları

  1. Mekanik: Cisimlerin iyi mi hareket ettiklerini, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler.
  2. Elektrik: Atomun yapısındaki proton ve elektronların haiz oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti inceler.
  3. Termodinamik: Isının madde içinde iyi mi yayıldığını ve iletimini inceler.
  4. Manyetizma: Dünyanın manyetik alanını, manyetik maddeleri ve akım geçen telin çevresinde oluşan manyetik alanı inceler.
  5. Optik: Işık vakalarını ve ışığın saydam ortamlarda davranışını inceler.
  6. Katıhâl Fiziği: Yoğun hâldeki maddelerin ve elektriksel, manyetik, optik ve esneklik benzer biçimde özelliklerini inceler.
  7. Atom Fiziği: Atomu ve atomu oluşturan parçacıkların birbiriyle olan etkileşimini inceler.
  8. Nükleer Fizik: Atomun çekirdeğini ve çekirdekteki taneciklerin birbirleriyle olan etkileşimlerini kararsız çekirdeklerin yaptıkları ışımaları inceler.
  9. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların hızlandırıcılarda çarpıştırılmasıyla ortaya çıkan parçacıkları, birbirleriyle olan etkileşimlerini ve maddenin 4. hâli olan plazmayı inceler.

1. Magnetizma:  Magnetik özellikli cisimleri, o maddelerin elektrikle etkileşimlerini ve dünyanın magnetik alanını inceleyen alt bilim dalıdır. Magnetik özellik barındıran cisimlerin dünya üstünde ki tesirini inceler

2.Termodinamik: Enerjinin, ısının maddeler içindeki yayılmasını, etkileşimi ve enerjinin, ısının iletimi inceleyen alt bilim dalıdır. Örnek olarak parfüm kokusunun yayılmasını, yanan bir sobanın ısısının tüm odaya yayılması vb. örnekler verebiliriz.

3. Mekanik: Cisimlerin hareketlerini, evrenin hareketleri, hareket ve kuvvet içinde ilişkiyi inceleyen alt bilim dalıdır.

4. Optik: Işığın yapısını ve özelliklerini, mühim ışık vakalarını inceleyen alt bilim dalıdır.

Fiziğin Doğası
Fiziğin Doğası

5. Atom Fiziği: Atomları ve onlar içinde ilişkiyi inceleyen, atom’un yapısını ve onu oluşturan unsurları inceleyen alt bilim dalıdır.

6. Katıhal Fiziği: Katı cisimlerin magnetik, elektriksel, optik, esneklik benzer biçimde özelliklerini inceleyen, asla biçim değiştirmeyen sert cisimleri inceleyen alt bilim dalıdır.

7. Nükleer Fizik: Atomun çekirdeğinin yapısını, özelliklerini ve çekirdekteki gerçekleşen vakaları, çekirdekten yayılan kararsız ışımaları, nükleer kuvvetleri inceleyen alt bilim dalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir