Finlandiya Eğitim Sistemi

Finlandiya Eğitim Sistemi nasıldır? En başarı göstermiş öğrenciler niçin Finlandiya Eğitim sisteminden çıkıyor? Finlandiya‘da eğitim yüksek düzeydedir. Okullar içinde tahsil netice farkları azdır ve neredeyse hepimiz temel eğitimi hedeflenen sürede bitirmektedir. Okul öncesi eğitim, temel eğitim ve ikinci düzey eğitim parasızdır ve bundan sonraki eğitimler de büyük oranda parasızdır.

Internasyonal Talebe Değerlendirme Programının PISA Testi, öğrencilerin, matematik, fen bilimleri ve okumayla ilgili haiz oldukları informasyon ve becerilerin ne kadarını hayata geçirebildiklerini, sorunlarla karşılaştıklarında ne kadarını uygulayabildiklerini ölçen bir testtir ve 2000 yılından beri uygulanan bu testin sonuçlarında en başarı göstermiş ülke hep Finlandiya çıkıyor. Peki bu kadar başarı göstermiş talebe yetiştiren bu eğitim sisteminin sırrı nedir ve Finlandiya öğrencilerine iyi mi bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

finlandiya eğitim sistemi özellikleri
finlandiya eğitim sistemi özellikleri

Her şeyden ilkin Finlandiya’da öğretmen olmak kolay değil. Liseden mezun olan bir talebe öğretmen olabilmek için üç aşamalı kabul testinden başarı göstermiş olmak zorunda oluyor. Bu testlerin birinci aşamasında, bilgiyi araştırma, bireşim yapabilme, eleştirel açıdan bilgiyi yorumlama, çözümleme etme kabiliyeti kontrol ediliyor. İkinci aşamasında şu demek oluyor ki mülakat aşamasında, kişilik ve karakter yapısı bakımından öğretmenlik mesleğine uygun olup olmadığı ölçülüyor. Testin son aşamasında ise adaylardan örnek bir ders anlatması ya da grup tartışmasını yönetmesi isteniyor. Böylece adayın toplumsal yönü, konuşma, sunum ve yönetim kabiliyetleri ölçülüyor. Bu aşamaların sonunda başarı göstermiş olanlar sadece öğretmenlik programına kabul ediliyor. Öğretmenlik lisans programı süresince da öğrenciler her yıl birer ay uygulama okullarında ders anlatarak yetişim yapıyorlar.

Stajları hem üniversitedeki öğretmenleri, hem de öğrenciler tarafınca değerlendiriliyor ve Yetişim değerlendirmesi mezuniyet yeterliliği için oldukça ehemmiyet taşıyor. Ülkedeki tüm okullar devlet okulu ve devlet okul öncesi dönemden doktora derecesini bitirinceye kadar, öğrencinin tüm giderlerini karşılıyor. Okulları ev kadar rahat dizayn ediliyor. Öğrenciler okuldaki bazı işleri kendileri yapıyorlar ve böylece mesuliyet almayı ufak yaşta öğreniyorlar. Kafeteryada yemeklerin dağıtımı, bahçe temizliği ve düzenlenmesi, kütüphane işleri, okulun bazı temizlik işleri öğrencilere ilişkin oluyor. Okullarda dersi derste öğrenmek amaçlanıyor ve öğrencilere 15 yaşına kadar herhangi bir kontrol uygulanmıyor. Finlandiya Eğitim sisteminde ezberciliğe dayalı bir eğitim yerine düşünmeye dayalı eğitim veriliyor. Ek olarak anlatılan mevzuyu anlamamış öğrenciler ile hususi ilgileniliyor.

Finlandiya eğitim sistemi özellikleri

Kısacası Finlandiya okullarındaki öğrenciler öğreniyor, araştırıyor, düşünüyor, yazıyor, sunum yapıyor. Talebeler okulda öğrendiklerini kendi yaşamlarına yansıtıyor. Öğrencilere birer erişkin benzer biçimde davranılıyor ve Toplumda eğitimli olmanın ne kadar mühim olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Bu şekilde bir eğitim sistemine haiz olunca da başarı kaçınılmaz oluyor. Finlandiya da üniversite okuyan, erasmus meydana getiren öğrencilerden yorum bekleriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir