Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fetih edilmesi 1453

Osmanlı İmparatorluğu padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un Fetih edilmesi  hakkında bilgiler. Bişr el Ganevi (radıyallahu han(Tanrı ondan razı olsun anlama gelir.) rivayetine nazaran Hazreti Peygamber (S.A.V.) Efendimiz (Muhammed Mustafa) : “Kostantiniyye (İstanbul) normal olarak feth edilecektir. Onu feth eden kumandan, ne güzel kumandandır! Onu fetheden asker ne güzel askerdir!” buyurmuşlardır. Bu lutfa nahil olan osmanlı padişahı ve askerlerine ne mutlu.

Karaların ve denizlerin Sultanı, Constantinie kalesinin Fatihi,yeni çağ açmış bir Padişahtı.  Fatih Sultan Mehmet 29 Mart 1432 senesinde Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası 2 Murat’tır.Çocukluğu bu Saray da geçmiştir. 2inci Murat’ın bizanslı köle kılığındaki casusu Veziri Akşemseddin Hazretleri  İle kendisine Constantine’in(İstanbulun kurtarılışı) alınmasının imkansızlığını anlatırken, 2 inci Murat bıçağını şehrin haritasının ortasına saplıyarak kararını verir. Ordularıyla Constantinenin duvarlarına dayanan, üstünde gümüş yeleği ve beyaz atıyla gök kubbeden gelen rahmetin ışığı üstündeki  genç Padişah Fatih kılıncını çekip düşmez denilen kaleyi gösterip hücum emrini verir. Patlayan toplarla birlikte cenk başlamıştı. Fatih gözünü Haliç’e dikince altından boynuzun ellerinin zincirlere vurulduğunu görmüş oldu.

Tarihe geçecek olan emrini verir. Dolmabahçedeki tüm ağaçları yıktırıp yere dizdirerek gemileri karadan ağaçların üstünde yürütüp Haliç’e indirtti. Ortalık cehennem yerine dönmüştü.Bir taraftan top ateşleri öteki taraftan buçlardan akıtılan ateş lavları insanların üstüne akıtılıyordu. Fatih topuzuyla Katalanları dağıtırken surlara dört sipahinin tırmandığını fark etti.Sipahilerden ikisi aldıkları ok darbeleriyle surdan düşerken, diğeri mızrakla yere düştü. Geriye kalan sipahi Hasan ise üstüne yağan oklara aldanmadan mukaddes sancağı kavrayıp tek hamleyle dikip ciğerlerindeki son nefesinde orada bıraktı. 21 yaşlarında zafer kazanan Fatih, Ayasofya’da ilk namazını kılmıştır. Böylelikle eski kilise artık kutsal bir camiidir. 1481 senesinde Fatih yakalandığı ölümcül hastalığa yenik düşüp hakkı rahmetine kavuşmuştur.

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fetih edilmesi 1453

Fatih Sultan Mehmet‘en Bahsetmişken Hocası Akşemseddin ile arasındaki bir hikayeyi aktarayım sizlere;

Fatih ve Öğretmeni

Fatih ve Öğretmeni içinde geçenler. Fatih Sultan Mehmet Han çocukken fazlaca yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yapmış olduğu şımarıklıklarla Hocası Akşemseddin’i çileden çıkarırdı. Hocası kendisine kızmış olduğu süre derhal “Ben Padişahın oğluyum bana bir şey yapamazsın” deyip tehdit ediyordu. Padişaha yakınma etmeyi edepsizlik sayan Akşemseddin, durumu padişah II. Murat’a anlatamıyordu. Sadece gün geldi artık ufak Mehmet’in yapmış olduğu yaramazlıklar çekilmez hale geldi.

Bunun üstüne destur dileyip II. Murat’ın huzuruna çıktı. “Padişahım size bir hususu arz edeceğim sadece hayâ ediyorum” diyince II. Murat “Buyur çekinmeden anlatabilirsin” dedi. Bu söz Akşemseddin’i rahatlattı ve başladı vakası anlatmaya. Padişahım oğlunuz, ciğer pareniz Fatih fazlaca yaramaz, onun yaramazlıkları yüzünden ders işleyemiyorum, kendisine kızdığım zamanda derhal sizinle beni tehdit ediyor diyince II. Murat Akşemseddin’in yanına gelmiş olarak kulağına bir şeyler fısıldar.

Padişah II. Murad’ın kulağına söylediği sözleri duyan Akşemseddin fazlaca şaşırdı. Bu ne plandı, mümkün değildi bu planı uygulamak. Akşemseddin plan mevzusundaki rahatsızlığını padişaha ilettiyse de Padişah onu dinlemedi ve bu iş olacak dedi.

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fetih edilmesi 1453

Ertesi gün gene derste Fatih Sultan Mehmet yaramazlık yapıyordu. Akşemseddin’in uyarısına aynı tehdit yanıtını verdiği sırada Padişah ansızın kapıyı açıp içeri girdi. Bu vaka karşısında Akşemseddin hiddetlenerek Padişaha bağırdı ve bir tokat atarak, bu şekilde sınıfa giremeyeceğini izin istemesi icap ettiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını istedi. Padişah utangaç bir halde boynunu bükerek özür diledi ve dışarı çıktı.

Vakalar karşısında Fatih Sultan Mehmet’in nutku tutulmuş ne yapacağını şaşırmıştı. Güvenilmiş olduğu babası tokat yemişti. Fatih Sultan Mehmet allak bullak olmuştu. Azca sonrasında kapı vuruldu ve Padişah mahçup bir halde içeri özür dileyerek girdi. Plan görkemli bir halde işlemişti. O günden sonrasında Fatih Sultan Mehmet asla yaramazlık yapmadı. Zira güvenilmiş olduğu dağlara kar yağmıştı.

Eğitimin ne işe yaradığını II.Murat kadar olmasa da; en azından kendi çocuğunu yanlış yollara süreklemeyecek kadar algı etmiş anne ve babalara gerekseme var. Unutmayalım, Çocuklar şımarık doğmaz; diplomalı,maaşlı fakat eğitimsiz anne babalar tarafınca şımartılır bunu unutmayalım.

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fetih edilmesi 1453

Akşemseddin Akşemsettin Kimdir ? 29 mayıs İstanbul kurtarılışı olduğundan bende bu fetihte ki mühim bir adı  olan Akşemseddin Akşemsettin(Şeyh Mehmet Şemseddin) Hazretlerinden informasyon vermek istedim. Ahlakı ve ilmiyle Osmanlı ruhunu yansıtan müderris. Öğrencilerinden Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır.

29 Mayıs 1453 istanbul konstantiniyye romanos kapısı, İstanbul düşmüştü zafer sancakları dalgalanmaktaydı. Atının üstündeki büyük padişah FSM Peygamber efendimizin müjdelediği fethin kahramanı olarak kendini değil de hocasını gösteriyordu.

Akşemsettin 1389 senesinde Şam şehrinde dünyaya gelmiştir.  Kuvvetli ve uzun babası Şemseddini kollarına alıp sarmıştır. Çocukluğunda çölün kumlu tozları hasta ediyordu. Babası tüm mallarını satıp anadoluya göç etmeye karar verdi. Uzun bir seyahat sonunda Osmanlı toprakları olan Amasya şehrine vardılar. İlk eğitimini babasından aldı. Elma bahçelerinde babasından cebir matematik dersleri aldı.

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi 1453
Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fetih edilmesi 1453

Babası Şemsenddinin kapasitesinin büyük bulunduğunu anlamış ve Ankaraya ünü tüm anadoluya yayılmış olan Hacı Bayramı Veli nin yanına göndermiştir. Hacı Bayram-1 Velinin ilk verdiği iş toprağı kazıp toprağa tohumlar ekmek oldu. Dergaha medreseye bir öğlen vakti Padişah II Murat Han gelir ve Şemseddini evlatları için hoca olarak ister. Lakin Şemseddinin gönlü yoktu onun gönlü tıbbın büyüsüne tutulmuş ve bitkilerden ilaç yapmaktı. Kitabu’t Tıb kitabında bunama şeklinde değişik hastalıklar hakkında reçeteler verdi. Fakat Yeniden Saraya çağrıldı. 2 Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet oturuyordu. Şehzade Mehmedin hocası olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Han sürekli hocasına Bizans kalelerini gösterip Peygamber efendimizin sözlerini hatırlatırdı. Beklenen kuşatma başlamış ve Akşemseddin Hazretleri orduyu motive için surların önüne diktiği yeşil fidanların anlamı mezarı yitik olan Eyüp sultan(Ebu Eyyub El Ensari) hazretlerinin kabriydi.

Akşemseddin Akşemsettin Kimdir ?

Bu mezar bulunmuş olduğu için tüm ordunun morali düzelmişti. İstanbulun kaç senesinde feth edildi? 29 mayıs 1453 senesinde fetih edildi. Fatih sultan Mehmet gemileri boğazdan yağlı tahtalarda gece haliçe indirmiştir. Kuvvetli osmanlı askerleri surları yarıp içeriye girip, Osmanlı bayrağını Ulubatlı Hasan surların tepesine dikmiş ve şehit olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Akşemsettin ve Osmanlı askeleri zoru başarmış ve 29 mayıs 1453 senesinde İstanbulu fethetmiştir. Ayasofya Camiinde ki İlk cuma Hutbesini Akşemsettin Hazretleri okumuştu.

Sonralarda İstanbulda bir fazlaca medrese ve dergahta dersler verdi. Özlemiş olduğu Bursa Göynüke döndü ve burada mütevazi hayatına devam etti. 70 yaşlarında vebadan dolayı vefat etti. Fatih Sultan Mehemet tarafınca türbesi yapılsı ve vasiyeti suretiyle türbesinin yanına bir fidan dikmiştir.

Eserleri Nedir? 

Maddetü’l-Yaşam,Risaletü’n-Nûriye,Hall-i Müşkilât,Makamât-ı Evliyâ,Kitabü’t Tıb .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir